Godt indeklima

Formålet med aereNmore er at bidrage til et markant bedre indeklima i skoler og kontormiljøer. Miljøer hvor vi stadig oplever dårligt indeklima uden hensyntagen til brugernes komfort og velvære, og hvor særligt ventilationen er forældet eller helt udeladt.

47 % af skolerne i Danmark har utilstrækkelig ventilation, viser undersøgelse fra DTU. Værst står det ifølge Arbejdstilsynet til på Sjælland, hvor over halvdelen af skolerne får dumpekarakter for det generelle indeklima.

Vi tager ansvar for luft, lyd og lys (LLL) ved at sammensætte komplette skræddersyede loftløsninger, der kombinerer diffus ventilation med akustik og intelligent lysstyring.

Du får én løsning fra én leverandør. Derved, er du sikret en mere enkel og overskuelig byggeproces, hvor du får den funktion du er lovet, uden fare for fejl, misforståelser og uforudsete udgifter.

Frisk luft uden støj og træk

Dårligt indeklima skyldes især et for højt CO2-niveau, for høj temperatur, træk, lavfrekvent ventilatorstøj, larm, ringe taleforståelse og dårligt lys. Med en komplet loftløsning fra aereNmore er det muligt at skabe et komfortabelt indeklima uden de klassiske problemer som støj og træk, der ofte følger med traditionelle ventilationssystemer.

Med aereNmore som partner får du en samlet indeklimaløsning med fokus på 3 vigtige komfortparametre: luft, lyd og lys (LLL). Vi sammensætter en skræddersyet løsning specifikt til dine krav og behov, og leverer alt fra designet til levering og installation samt efterfølgende måling. Derudover, tilbyder vi en aftale, der inkluderer efterfølgende service og vedligeholdelse.

Vores mål er at skabe det bedst mulige indeklima, samtidig med at vi gør processen så enkel og overskuelig som muligt, så du som bygherre eller byggeleder, kan føle dig sikker i dit valg og eliminere misforståelser og uforudsete udgifter.

En komplet LLL-loftløsning

Luft, lyd og lys (LLL) i én samlet loftløsning, alt sammen integreret til at fungere ligesom du har bestilt det uden besvær og komplikationer. Men hvilke komponenter specifikt indgår i løsningen fra aereNmore og hvordan fungerer det?

LLL-løsningen består af følgende komponenter:

  • Diffus ventilationssystem
  • Nedhængt akustikloft
  • Intelligent LED-belysning
  • Automatik og styring

Luft – diffus ventilation

Med aereNmore får du den bedste løsning til at sikre frisk luft, nemlig diffus ventilation. Med diffus ventilation er det muligt at opnå en behagelig luftkvaltiet i rummet, hvor alle brugere er sikret frisk luft helt uden træk og støj. Det diffuse ventilationssystem er nærmest usynligt og brugerne vil opleve at luften fordeles jævnt i lokalet samt føle sig mindre forstyrret af baggrundsstøj.

Det fungerer ganske enkelt ved at frisk luft blæses ind på oversiden af loftets akustikplader, hvorefter den siver ned igennem loftet og sikrer en jævn luftfordeling og god CO2-kontrol.

Læs mere om diffus ventilation

Lyd – akustisk loft

Din aereNmore løsning kommer komplet med et nedhængt akustikloft leveret af et af vores Saint-Gobain søsterselskaber med mangeårig erfaring inden for rumakustiske loftsløsninger. Med et akustikloft er det muligt at dæmpe uhensigtsmæssige lydrefleksioner og støj, og skabe et behageligt lydmiljø, der er rart at arbejde og opholde sig i.

En nedhængt akustikloftsløsning sikrer ikke bare, at de strenge krav til efterklangstid i for eksempel skoler overholdes, men det gør det samtidig muligt at skjule installationer og sikre nem adgang til eventuel reparation og vedligeholdelse.

Lys – LED-belysning

Det sidste element i LLL-løsningen fra aereNmore er lys. Godt lys fremmer velvære og produktivitet, og for at skabe det perfekte lys integrerer vi LED-lamper direkte i det akustiske loft. Ved hjælp af lyssimuleringer beregnes det nødvendige antal LED-lamper under hensyn til rummets udformning, så brugerne får optimalt arbejdslys uden behov for yderligere lamper.

LED-lamperne kan tænde og slukke automatisk, så de for eksempel tænder automatisk, når der er personer i rummet. En lyssensor kalibrerer belysningen efter rummet og tiden på dagen, derved sikres det at lysstyrken tilpasses lyset udenfor, så der altid opnås den ønskede lysstyrke i rummet. Vi kan ligeledes tilbyde dynamisk lysstyring, så farvetemperaturen skifter hen over døgnet.

Resultatet

Resultatet med aereNmore er lige præcis det indeklima du har ønsket fra starten uden overraskelser. Løsningen er sammensat specifikt ud fra dine ønsker baseret på brugernes behov, krav fra myndighederne samt økonomi, og vi tager det fulde ansvar for, at du får det indeklima du har bestilt.

Indeklima-renovering på Byens Skole i Valby.

For an english version of the above, please use this link: https://youtu.be/915Zom8vSmw

For netop at sikre at resultatet lever op til dine ønsker, og for at du undgår unødvendige komplikationer og udgifter, har vi samlet tre entrepriser i én samlet indeklima-entreprise:

  • Tømrer: Levering og montering af nedhængte lofter
  • Elektriker: Levering og montering af LED lamper og automatik
  • Ventilation: Levering og montering af ventilationskomponenter i rummene

Du kan indgå en enterprise-aftale med aereNmore uanset, om byggeprojektet udbydes som bygherreleverance, hovedentreprise eller fagentreprise.

Læs mere om ”3 entrepriser i 1” konceptet

Vi bygger på viden og erfaring

aereNmore fra Saint-Gobain bygger på viden. Vores organisation består af fagfolk med mange års erfaring inden for byggeri og indeklima.

Vi tager ansvaret for godt indeklima

I dag tager ingen installatør et samlet ansvar for indeklimaet i nye byggerier. Hverken for byggeomkostningerne eller eventuelle fejl. Det laver aereNmore om på. Vi tager ansvaret!

Indeklimaet får dumpekarakter

47 % af skolerne i Danmark har utilstrækkelig ventilation, viser undersøgelse fra DTU. Værst står det ifølge Arbejdstilsynet til på Sjælland, hvor over halvdelen af skolerne får dumpekarakter for det generelle indeklima.

Dårligt indeklima skyldes især for højt CO2-niveau, for høj temperatur, træk, lavfrekvent ventilatorstøj, larm, ringe taleforståelse og dårligt lys.