3 entrepriser i 1 entreprise

AereNmore samler tre entrepriser i én samlet indeklima-entreprise, for at gøre det nemmere og mere overskueligt for dig som bygherre at få det ønskede indeklima-resultat.

Indeklima-entreprisen er baseret på 3 vigtige komfortparametre: luft, lyd og lys (LLL). Ved at sammensætte et diffus ventilationssystem med et akustisk loft, integrerede LED-lamper og automatik, kan vi skabe det helt perfekte indeklima.

Normalt ville du som bygherre skulle kontakte tre forskellige entrepriser, men vi samler det hele i én skræddersyet pakkeløsning tilpasset dine specifikke krav og ønsker til indeklimaet. Pakkeløsningen sammensættes af nøje udvalgte komponenter der passer perfekt sammen, og består udelukkende af afprøvede og dokumenterede løsninger udvalgt og samlet af specialister, som alle har årtiers erfaring med indeklimaløsninger.

Du får med andre ord én løsning fra én leverandør, bestående af 3 delentrepriser:

Tre entrepriser i én.

Én installatør – én arbejdsgang

Byggeplanlægning er en kompleks affære, ikke mindst når det gælder indeklimaet. Den største udfordring på de fleste moderne byggepladser er den manglende koordination mellem de mange forskellige aktører, der er involveret: rådgiver, byggeledelse, installatør, leverandør osv. Kompleksiteten fører nemt til misforståelser. Fejl og ændringer bliver ikke opdaget eller forstået i den uklare kommunikationslinje mellem entreprenører, installatører og bygherre.

Ved at samle de 3 entrepriser i én samlet indeklima-entreprise er du sikret en mere enkel og overskuelig byggeproces, og du slipper netop for at skulle koordinere med flere forskellige aktører. Vi installerer det nedhængte loft, ventilationen og belysningen i én arbejdsgang. Det betyder for dig:

  • en væsentligt tidsbesparing for montagen på pladsen
  • en samlet pris uden uventede ekstra omkostninger
  • samt en mindre risiko for fejl og forsinkelser grundet misforståelser.

Og som bonus afsluttes arbejdet med en udvidet målerapport. Din dokumentation og garanti for, at indeklimaet er blevet præcis som det var tænkt fra starten. Så simpelt kan det gøres. Og er det ikke nok, så tilbyder vi også en udvidet aftale, der inkluderer efterfølgende service og vedligeholdelse.

Fordelene med en aereNmore entreprise-aftale

Du kan indgå en enterprise-aftale med aereNmore uanset om byggeprojektet udbydes som bygherreleverance, hovedentreprise eller fagentreprise.

Forklaring på de tre entrepriser.

En enterprise-aftale med aereNmore er en fordel for alle parter involverede i byggeprojektet:

  • For Arkitekten bliver det enklere og hurtigere at projektere et godt indeklima ved at vælge en sikker og afprøvet løsning.
  • For hovedentreprenøren er det ikke længere nødvendigt at koordinere flere installatører, og hovedentreprenøren kan dokumentere funktionen over for bygherren, og slipper for at lede efter ansvarlige for eventuelle fejl og mangler.
  • For bygherren/bygningsejeren er et veldokumenteret attraktivt og funktionelt byggeri en mindre kompleks proces, der kræver mindre koordinering og sparer både tid og penge.
  • For slutbrugeren bliver et godt indeklima til virkelighed. Og forskning viser gang på gang at indeklimaet har stor betydning for helbredet, og et godt indeklima bidrager positivt til velvære og trivsel.

Ring eller skriv til aereNmore allerede nu, og tag det første skridt mod en ukompliceret og velfungerende indeklimaløsning til dit næste byggeprojekt.

Vi bygger på viden og erfaring

aereNmore fra Saint-Gobain bygger på viden. Vores organisation består af fagfolk med mange års erfaring inden for byggeri og indeklima.

Vi tager ansvaret for godt indeklima

I dag tager ingen installatører et samlet ansvar for indeklimaet i nye byggerier. Hverken for byggeomkostningerne eller eventuelle fejl. Det laver aereNmore om på. Vi tager ansvaret!